Architektura

  • #1 Czy warto studiować architekturę?

    Dlaczego warto studiować architekturę? Dlaczego mniejszość absolwentów pracuje stricte w branży architektonicznej? Co można robić po tych studiach?

  • Architektura XX wieku

    Materiał zarejestrowany dla uczniów klas trzecich CXIV L.O. w Warszawie. Omawiam historię architektury XX wieku, z uwzględnieniem chronologii, podziałów ...
  • Sztuka romańska, architektura 1

    Rejestracja lekcji historii sztuki online w CXIV Liceum Ogólnokształcącym im. Jana Kilińskiego poświęcona architekturze romańskiej w Europie Zachodniej.